Registration Agreement

Welkom op het freeparagliders forum !

Zoals de naam het zegt is de bedoeling van dit forum een uitwisselingsplaats
van informatie voor de parapentesport te zijn, in de ruime zin van het
woord. Dit forum is niet gebonden aan een club, shop, organisatie of
vereniging - vandaar de naam.

Vooraleer je kan deelnemen moet je je eerst registreren ('Register'). Waarom
? Omdat dit forum anders binnen de korste keren ontaardt in een spam en
scheld forum, met posts die niet meer met paragliding te zien hebben. Door
registratie kunnen we de kwaliteit hoog houden. Omdat het forum zo snel
begon te groeien hebben we besloten om de groei binnen de perken te houden
door te vragen dat nieuwe kandidaat foum leden worden voorgedragen door een
bestaand forum lid. Dat is opnieuw een garantie voor de kwaliteit van het
forum. Van zodra dat de administrator een woordje uitleg heeft gekregen over
de nieuwe forum kandidaat wordt de registratie meestal binnen de één tot
twee dagen bevestigd. De moderators van dit forum houden zich het recht voor
om beledigende of niets ter zake doende posts te wijzigen, of te
verwijderen. De auteur zal steeds verwittigd worden van het waarom.

De forum leden registreren met hun voornaam, gevolgd door de eerste letter
van hun familienaam, bvb PatrickP. Zo weten we met wie we te doen hebben.
Graag ook zo snel mogelijk een fotootje (avatar) opladen in het profiel.

We verwachten dat de forumleden laten weten wanneer en zo mogelijk waar ze
gaan vliegen. Zo heeft iedereen de kans om mee te gaan en realiseren we de
doelstellingen. Na de uitstap wordt een verslagje ten zeerste gewaardeerd,
liefst met wat foto's. Een site beschrijving maakt het geheel compleet.
Foto's worden in een redelijk formaat geplaatst, liefst 1024 x 768.

Voorts - en helaas zoals het moet in deze tijden- de gebruikelijke
disclaimer.

De organisatie noch de deeelnemers van dit forum kunnen aansprakelijk
gesteld worden voor de informatie die op dit forum ter beschikking wordt
gesteld, in welke vorm dan ook, voor welke schade dan ook.

Als bezoeker van dit forum stemt u in met de volgende
aansprakelijkheidsbeperkingen:

De gegevens op deze website zijn niet noodzakelijk volledig, nauwkeurig of
bijgewerkt. Sommige gegevens staan in files of formats die niet foutloos
zijn. Als u ons opmerkzaam maakt op onjuistheden, zullen wij trachten die te
verbeteren;
de gegevens zijn niet noodzakelijk een exacte weergave van een officieel
goedgekeurde tekst.
Incorrecte gegevens of tekortkomingen van deze website geven geen recht op
financiële compensaties;
Door technische fouten kunnen er onderbrekingen zijn in de beschikbaarheid
van bepaalde gegevens. Freeparagliders.be aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor de problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze website of
van andere daarmee verbonden externe sites voordoen;
de gegevens zijn soms gekoppeld aan externe sites waarover
Freeparagliders.be geen zeggenschap hebben en waarvoor ze ook geen
verantwoordelijkheid dragen;
de informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie.
Freeparagliders.be is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien
deze ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site zouden voorkomen.
Freeparagliders.be behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de
informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Enjoy !